Privaatsuspoliitika, isikuandmete töötlemise põhimõtted ja küpsiste kasutamise teavitus (Kooskõlas EL Isikuandmete Kaitse Määrusega)

Teie isikuandmete kaitsmine on meie jaoks oluline. Käesolev privaatsuspoliitika annab teile ülevaate sellest milliseid andmeid me kogume, mis eesmärgil me neid kogume, millised on Teie õigused, ning kuidas saate oma andmeid kontrollida või muuta. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta Teie privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Meie veebilehte kasutades nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja küpsiste kasutamisega.

Kes Teie isikuandmeid töötleb?

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Keiu Koppel autoriehted, ehk Hobuse Unenägu OÜ (reg. nr. 12930164).

Kuidas andmete kogumine toimub?

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel: 

 • Vabatahtlikul kontaktandmete (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress, jms.) sisestamisel meie veebilehel
 • Veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu (nii tehnilised, turunduslikud, kui ka analüütilised küpsised)
 • Andmete sisestamisel ostu sooritamise hetkel
 • Facebook'i pikslisildi abil (Facebook pixel)
 • Google’i taasturunduse sildi abil (Google remarketing tag)
 • Google'i Tag Manager'i abil
 • Google Analytics'i analüütika tarkvara abil
 • MailChimp analüütika tarkvara abil (e-posti turunduse puhul)
 • Võime teie andmeid koguda avalikest andmebaasidest ja registritest, sealhulgas sotsiaalmeedia ja ärikataloogid.

Kogutud andmete töötlemise aluseks on lepingute (nii suusõnaliste, kui ka kirjalike) täitmine, meie teenuse kvaliteetne ja korrektne osutamine, turundamine, ja meie õigustatud huvi mõista paremini klientide ja külastajate soove ning vajadusi.

Milliseid andmeid me kogume, ning miks?

Võime koguda järgnevaid isikuandmeid: 

 • Nimi
 • Aadress
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • IP-aadress
 • Veebilehe kasutamise andmed (klõpsamiste ja külastuse ajalugu)
 • E-posti turunduse efektiivsuse andmed (avamiste ning klõpsamiste ajalugu)
 • Muud andmed, mida vabatahtlikult meie veebilehel sisestate

Kogume ka andmeid mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (isikustamata andmed), nagu näiteks sugu, vanus, asukoht, seadme operatsioonisüsteem, veebilehitseja versioon, jms. Oluline on silmas pidada, et isikustamata andmed ei ole käsitletavad isikuandmetena kooskõlas käesolevas privaatsuspoliitikas esile toodud reeglitega. Isikustamata andmeid töödeldakse üksnes analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel. 

Töötleme andmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Tellitud toodete või teenuste kätte toimetamiseks (s.h. ka tasuta tooted ja teenused)
 • Lepingute ja muude kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks
 • Turundamiseks. Võime selleks kasutada selliseid kanaleid nagu e-post, tekstisõnumid, müügikõned, sotsiaalmeedia reklaamid, ning muud levinud digiturunduse kanalid nagu näiteks Google Ads või Bing Ads.
 • Turunduse efektiivsuse mõõtmiseks. Näiteks analüüsime andmeid e-kirjade ja reklaamide avamise osas eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud sisu. See võib aset leida ka kolmandate osapoolte veebiplatvormidel, nagu näiteks Facebook või Google
 • Teenuste ja toodete analüüsimiseks ja täiustamiseks
 • Veebilehe haldamiseks
 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks
 • Klientide ning külastajate päringutele vastamiseks

Teie isikuandmete säilitamise periood ja turvalisus

Käsitleme kogutud isikuandmeid kui konfidentsiaalset infot. Säilitame isikuandmeid vaid nõnda kaua, kui need on töötlemiseks vajalikud. Enamasti tähendab see, et kui andmed pole enam turundamiseks, analüüsimiseks, või muudeks kogumise otstarveteks vajalikud, siis need kustutatakse. Turundamiseks võime kasutada kuni 36 kuu vanuseid andmeid.

E-posti turunduse puhul säilitame kontaktandmed kuni e-kirjade saaja pole meilt palunud kirjade saatmise lõpetamist, või kuni ta pole ise lahkunud uudiskirja saajate grupist (selle jaoks on iga saadetud e-kirja lõpus vastav link).

Lisaks sellele võib andmete säilitamise periood sõltuda ka seadusjärgsetest dokumentide säilitamise nõuetest või spetsiifilistest kliendi päringutest. Pärast isikuandmete kustutamist võivad need jääda meie andmebaasidesse vaid anonümiseeritud (pseudonümiseeritud) kujul statistilistel eesmärkidel kasutamiseks.

Isikuandmete kaitse osas anname endast parima, et vältida andmetele loata ligipääsu. Rakendame selleks mõistlikke ja levinud kaitsemeetmed mis hõlmavad nii tehnilisi kui ka füüsilisi piiranguid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ja koostööpartneritel.

Isikuandmete kolmandate osapooltega jagamine

Vajadusel võime isikuandmeid edastada töötlemiseks oma koostööpartneritele ning tarnijatele. Selleks võivad olla reklaamiagentuurid, meie turunduspartnerid, koostööpartnerid ning teenusepakkujad nagu näiteks Facebook, Google, MailChimp, Thrive Themes, DropBox jms. Kõik osapooled, kellega isikuandmeid jagame, vastavad GDPR-i nõuetele.

Vajadusel võime Teie andmeid jagada riiklike järelevalve asutustega. 

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda

Enamjaolt töötleme Teie andmeid Euroopa Liidus, kuid võime edastada Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu juhul, kui meie, või meie koostööpartnerid kasutavad ELi/EMP väliste ettevõtete teenuseid. Selleks võivad osutuda andmesalvestuse teenusepakkujad nagu näiteks Google või DropBox, ja turundusteenuste pakkujad nagu näiteks Facebook või MailChimp.

Küpsised, pikslisildid, ning kuidas saate nendest vabaneda

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.

Täpsemalt võib meie veebileht kasutada järgnevaid küpsiseid:

 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud veebilehe funktsioneerimiseks
 • Analüütilised küpsised, mis võimaldavad meil koguda veebilehe kasutamisstatistikat ning mõõta e-posti turunduse efektiivsust
 • Autentimise küpsised, mis aitavad meie veebilehel meeles pidada Teie tehtud valikuid ja eelistusi
 • Reklaamiküpsised, mida kasutame külastaja huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks
 • Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet
 • Suhtluspluginate küpsised, mille abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad neile meelepärast sisu oma sõpradega jagada.
 • Kolmandate osapoolte küpsised, nagu näiteks Facebook’i, Google’i, MailChimp’i küpsised

Täpsemalt saate kolmandate osapoolte küpsistega tutvuda järgnevatel lehtedel:

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Google: https://policies.google.com/technologies/cookies
 • Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/

Enamus veebilehitsejaid on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid lehitseja seadeid on tavaliselt võimalik muuta nõnda, et veebilehitseja kas keeldub küpsistest täielikult, või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest. Selleks peate muutma oma veebilehitseja seadeid. Tähtis: küpsiste blokeerimisel peate arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam toimida. Järgnevatelt linkidelt leiate juhendid levinumate veebilehitsejate vastavaks seadistamiseks:

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
 • Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Pikslisildid on lühikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid paigaldada ja lugeda. Need käivituvad, kui kasutaja saabub veebilehele, mille järel laetakse alla kolmandate osapoolte küpsised.

Teie (andmesubjekti) õigused

Oma õigustest on teil võimalik lähemalt lugeda siit.

Teil on õigus teada, kes mida töötleb, ning milleks
Teil on õigus teada mis eesmärgil Teie andmeid kasutatakse. Seda selgitab käesolev privaatsuspoliitika.

Teil on õigus oma andmetele juurde pääseda
Teil on õigus taotleda tasuta juurdepääsu isikuandmetele, mis meil Teie kohta on, ja saada neist juurdepääsetaval kujul koopia. Saate tutvuda enda kohta kogutud andmetega meiega e-kirja teel ühendust võttes: keiukoppe@gmail.com

Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid
Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid selle osas, kuidas Teie isikuandmeid töötleme. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid otseturunduse saamise kohta. Teatavatel juhtudel võivad avalikud huvid siiski Teie vastuväited üles kaaluda.

Teil on õigus oma andmeid parandada
Kui Teie arvates võivad Teie isikuandmed, mida haldame, olla ebaõiged, mittetäielikud
või ebatäpsed, siis võite paluda neid parandada. Saate oma andmeid parandada meiega e-kirja teel ühendust võttes: keiukoppel@gmail.com

Teil on õigus lasta andmed kustutada ja olla unustatud
Kui oleme andmete töötlemiseks toetunud Teie nõusolekule, võite alati paluda meil oma andmete töötlemine lõpetada oma nõusolekut tagasi võttes. Saate oma nõusolekut tagasi võtta meiega e-kirja teel ühendust võttes: keiukoppel@gmail.com. Selle õiguse kasutamine ei mõjuta varasemaid isikuandmete töötlemise tegevusi.

Kui Teie andmeid enam ei vajata või kui neid töödeldakse ebaseaduslikult, siis võite paluda nende andmete kustutamist. Siiski tuleb võtta arvesse, et võib olla juhuseid, kus avalik huvi teavet saada prevaleerib seda õigust.

Teil on õigus öelda sõna sekka automatiseeritud otsuste korral
Kui otsuste tegemisel kasutatakse Teie isikuandmetel põhinevaid algoritme, on teil õigus:

 • Saada teatatud kas otsus tehakse automatiseeritult
 • Lasta automatiseeritult tehtud otsus inimesel üle vaadata
 • Vaidlustada automatiseeritult tehtud otsus

Teil on õigus oma andmed üle kanda
Võite paluda enda andmed endale tagastada või kanda üle teisele ettevõtjale, kelle teenuseid Te tahaksite kasutada.

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, palun saatke meile e-kiri: keiukoppel@gmail.com

Muud sätted

Reserveerime õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.